Carcassonne Star Wars GR

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2-5

30 min

10+ god

Cena: 3 750 RSD

Svetski poznata porodična igra - Carcassonne- sada dolazi sa temom Star Wars-a. Kao i u klasičnoj igri, igrači postavljaju pločice koji obrazuju tablu, ili u ovom slučaju svemir. Na pločicam mogu biti ilustrovane planete, polja asteroida, svemirskih puteva i svemira. Postavka pločica se postavlja tako da se ilustracije uvek uklapaju (napr: polje asteroida, na polje asteroida). Pošto igrač postavi pločicu, on može da postavi jednog od svog radnika na nju. Za razliku od klasične Carcassonne igre, ovde igrači mogu da se bore! Ukoliko jedan igrač ima randika na planeti, dugi igrač može u borbi da preuzme kontrolu nad njom. Borba se rešava uz pomoć kockica. Ovo edicija je odlična za sve ljubitelje igre Carcassonne i Star Wars-a. Igra je jezički nezavisna.