Kings of War - Basilean Army

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2

60 min

12+ god

Stara cena: 
5000
Cena: 2 500 RSD

Još od davnih vremena svet je opustošen ratom. Mudri predviđaju da će doći doba užasa, jer duh zemlje je bolestan, zatrovan crnom magijom u velikom konfliktu u prošlosti. Nije da gospodari ovdašnje ere brinu o tome, ne dok postoji slava koja se može osvojiti, ne dok ima teritorija koje se mogu pokoriti, ne dok ima koga zaklati...

Kings of War  je masovna table-top igra koja je voljena od strane hiljade igrača ljubitelja sukoba velikih vojski. Pravila imaju korene u istorijskim ratnim igrama. Prizor legija konjica i pešadije spremnih za pokolj rasplansava maštu jednako ljubitelja istorijskih  i ljubitelje fantazijskih igara. Istorija nas je učila kako su se te bitke odvijale tako da igrači Kings of War-a mogu da dožive drevne bitke, alijanske i neprijateljstva kroz njih.

Basilean Army
U svetu okupanom zlom postoji jedinstven tračak nade za svetljudi. Basileanska vojska korača iz njihovog zlatnog grada i unosi strah u srca zlodelnika koji hodaju zemljom. Podaniki zla nadmašuju brojčano ljude Basileana ali ljudi se neće predati sve do njihovog poslednjeg daha.

Dizajner: Alessio Cavatore

Umetnici: Robin Carey, Roberto Cirillo, Heath Foley, Des Hanley

Društvena igra Basilean Army sadrži:

  • 1 Pravila
  • 20 Men at Arms
  • 10 Paladins
  • 10 Sisterhood
  • 5 Paladin Knights
  • 3 Elohi
  • 5 d6 

Dimenzije: 30 cm x 22,5 cm x 6 cm
Težina: 0,700 kg