Linja

Cena: 2 000 RSD

U ovoj igri, igrači pokušavaj u da pomere što više svojih figura na protivničku stranu tako što preskaču linije. Igrač u svom potezu može da preskoči jednu liniju sa svojom figurom. Potom, igrač može da preskoči još linija u zavisnosti koliko figura se nalazi na tom polju. Igrači dobijaju bodove za pomeranja svojih figura na protivničku stranu. Igrač sa najviše bodova je pobednik.