My Very First Games - Shapes & Colors

Broj igrača

Trajanje igre

Uzrast

1-3

10 min

2+

Cena: 2 990 RSD

Ideja iza igara My First Game:

Ove igre su osmišljene da se deca upoznaju sa bojama i oblicima. Igranje poboljšava njihove motoričke veštine, koncetraciju i opažanje. Deca posežu za elementima u igri, koji su specijalno prilagođeni za dečije ruke.

Igrajte se sa vašim detetom! Razgovarajte o bojama i oblicima u igri kako biste stimulisali govor vašeg deteta, slušne i kreativne osobine kao i povećavanje jednostavnog uživanje u igri. Igranje ovih igara je zabavno, a učenje se događa dok igraju, gotovo bez napora.

Opis Igre:

Bacite kockicu sa bojama i odaberite oblik koji odgovara boji koju ste dobili. Na dvostranoj tabli za igranje obojite leptira ili uredite cveće u bašti vašim bojama.

Dizajner: HABA

Umetnik: Jutta Neundorfer

Igra My Very First Games - Shapes & Colors sadrži:

  • 1 Pravila igre
  • 3 Table za igranje
  • 15 Drvenih delova
  • 1 Kockica sa bojama
  • 1 Kockica sa simbolima