Planes

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2-4

30 min

12+ god

Stara cena: 
5500
Cena: 3 500 RSD

Igra vas stavlja u ulogu grupe ljudi koja pokušava da se probije kroz gužvu aerodroma i stigne do aviona pre nego što poleti. Druge grupe ljudi (ostali igrači) i neutralni putnici će pokušati da vam blokiraju put i spreče vas da se ukrcate. Svako od igrača dobija 5 putnika i avion u svojoj boji na koji treba da ukrca svoje putnike. Igrač u svom potezu uzima sve putnike sa polja gde se nalazi bar jedan njegov putnik. Potom, pomerajući se po jedno polje u smeru kazalje na satu, igrač ostavlja jednog po jednog putnika na svakom sledećem polju. Specijalno pomeranje putnika i specijalne akcije se vrše pomoću karata. U slučaju da završite potez sa jednim putnikom u zoni za ulazak vašeg aviona, igrač postavlja tog putnika unutar aviona i dobija 5 bodova za njega na kraju igre. Karte koje ste odigrali takođe daju bodove. U slučaju da se previše putnika nađe na jednom polju, tu nastaje gužva. Igrači mogu da postavljaju putnike u tom smeru samo do polja sa gužvom, ili da igrač započne potez i uzme sve putnike u gužvi i pomeri ih dalje. Igra se završava kada jedan igrač ukrca sve svoje putnike u svoj avion ili ako prodje 12 krugova igre i avioni polete