Star Wars: Armada

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2

60-150 min.

14+ god

Cena: 13 500 RSD

U igri Star Wars Armada, igrači preuzimaju ulogu admirala flote Imperije ili pobunjenicke Alijanse. Igrači sakupljaju svoju flotu i napadaju neprijatelje. Koristeći jedinstveni sistem manevrisanja, igrači će usmeravati svoje brodove preko bojnog polja. Onda kada brodovi krenu da razmenjuju vatru, dolazi na red taktička komanda igrača koja će odlučiti ishod bitke. Igrači imaju svoje glavne brodove i eskadrile letilica. Da bi pomerili brod, igrači koriste poseban lenjir – sistem manevrisanja –. Jedinica koja ima najviše poena inicijative može prva da se pomeri. Borba se razrešava uz pomoć posebnih kockica. Ako je suparnički brod ili eskadrila u igračevom dometu, on ga može napasti i oštetiti mu štitove ili sam brod. Međutim, ako su suparničke eskadrile u blizini, oni moraju da napadaju jedni druge i ne smeju da napadaju druge brodove. Za svaku uništenu protivničku jedinicu, igrači dobijaju bodove i igrač sa najviše bodova posle 6 rundi je pobednik.