KABALEO

Svaki igrač zna samo svoju boju i pokušava diskretno da se osigura da njegova boja bude najrasprostranjenija na tabli. U svom potezu igrači stavljaju jednu kupu na bilo koju bazu samo da nisu iste boje. Ako, pak, na kupu stavite drugu kupu iste boje, onda se one poništavaju i izbacuju iz igre. Kada iskoristite sve kupe, pobednik je igrač sa najviše njegove boje na vrhovima kupa.
Igra za lukave u kojoj se mešaju blefiranje i strategija, Kabaleo obećava intezivna i unikatna iskustva igre.

Sadržaj: 66 plastičnih kupa (baze i kupe), torbica, pravila.
Kreator: Jean-Luc Renaud

Nagrade:
Grand Prix du Jouet 2011 JEU DE STRATEGIE – Paris, France
MAJOR FUN AWARDS 2011 – USA
Oppenheim Gold Award 2011 - USA