NMBR 9

Broj igrača

Trajanje igre

Uzrast

1-4

20 minuta

8+ godina

Cena: 4 140 RSD

Brojevi ne vrede ništa u NMBR-u 9 osim ako se ne nalaze na prizemlju i gledaju odozgo.

Igra sadrži dvadeset karata brojeva 0-9 koji se ponavljaju po dva puta i osamdeset pločica brojeva 0-9. Svaki broj pločica je sastavljen od kvadrata raspoređenih tako da opisuju neki broj.
Nakon što promešate špil karata, izvucite prvu kartu i postavite je licem okrenutim na gore.
Svaki igrač uzima pločicu koja odgovara izvučenoj karti i postavlja je na sto. Sa svakom novom izvučenom kartom nakon toga, svaki igrač uzima odgovarajuću pločicu, a zatim je dodaje pločicama koje već ima u igri, pri čemu svaki igrač pravi svoj raspored pločica.

Nova pločica mora dodirnuti bar još jednu pločicu na istom nivou duž jedne strane kvadrata. Pločica se takođe može postaviti na dve ili više pločica sve dok nijedan deo nove pločice ne ostavlja prazan prostor između novo postavljene pločice i one ispod.
Nove pločice postavljene na istom nivou moraju dodirivati barem još jednu bočnu stranu druge pločice, dok istovremeno pokrivaju jednu celu i jedan deo druge pločice koje se nalaze ispod novo postavljenih pločica jedna pored druge.

Kada su sve karte izvučene i sve pločice postavljene, igrači se počinju sa računanjem svog rezultata.
Pločica na prvom nivou - 0-ti nivo, postiže 0 bodova,dok pločica na svakom sledećem nivou vredi onoliko bodova koliko i broj na pločici pa sve to puta nivo na kome se pločica nalazi.
Igrač koji ostvari najviše poena pobeđuje!

  • 2017 Meeples' Choice Nominee
  • 2017 Golden Geek Most Innovative Board Game Nominee
  • 2017 Golden Geek Best Family Board Game Nominee

Predlažemo i ove igre

Predlozi sličnih igara