PYLOS

U igri Pylos, želiš da budeš igrač koji je postavio finalnu kuglicu na vrh piramide. Zvuči prosto, zar ne?
Na početku igre svaki igrač ima po petnaes kuglica, tamne ili svetle, i naizmenično ih postavljaju na tablu koja ima 16 polja, raspoređenih u 4x4 mrežu. Jednom kad se 4 kuglice postave jedna do druge u obliku kvadrata nova kuglica može da se postavi na njih formirajući novi nivo za igru. Tada igrači mogu da postavljaju kuglice na drugi nivo, praveći podlogu za treći nivo. Jednom kad se formira treći nivo, koga čine samo četiri kuglice, finalna kuglica može da se postavi na četvrti nivo i tada, onaj koji je postavio pobedio je u igri.
I dalje zvuči prosto? Sada sledi zanimljivi deo!
Ako igrač formira kvadrat koji čine 4 kuglice u njegovoj boji ili 4 kuglice jedna pored druge u nizu i na istom nivou, taj igrač može da vrati jednu ili dve svoje kuglice van table i da ih stavi među rezerve, omogućavajući sebi veći broj kuglica koje može da igra u budućnosti. Kad god igrač formira kvadrat koji nije sastvaljen od kuglica u njegovoj boji, već šaren, može da stavi jednu svoju kuglicu koja se nalazi na istom ili nižem nivou na vrh tog kvadrata, tako zaključavajući kuglice koje se nalaze ispod njega. Tim potezom ne mora da ubaci novu kuglicu u igru, već čuva jednu više kuglicu u svojoj rezervi za kasnije.
Pravila uključuju varijantu za decu (koja uklanja kvadratni bonus) i opciju za eksperte (kad igrač skupi 4 iste kuglice u nizu vraća 1-2 kuglice u rezereve).
Sad više i nije tako prosto! Uživajte.

Nagrade:
Parent’s Choice Gold Award - USA
Mensa Select Top 5 Best Games - USA
Giocco Dell’anno-Game of the Year - ITALY
Games Magazine “Games 100 Selection” 1994 - USA
Games Magazine “Games 100 Selection” 1995 - USA
Games Magazine “Games 100 Selection” 1996 - USA