STRATOPOLIS

U ovoj jednostavnoj i uzbudljivoj igri, svaki potez je bitan. Hoćete li izabrati da proširite Vašu teritoriju, slažete pločice u vis ili blokirate protivnika?
Igrači naizmenično postavljaju pločice tako da produžuju niz ili idu u visinu pokušavajući da budu dominantni u svojoj boji (zelenoj ili crvenoj). Bodovanje se bazira na najvećoj površini i najvećoj visini u zoni. Igrač slaže pločice, ali protivnik može da mu prekine niz u svakom trenutku.
Igra se može preokrenuti za čas.
Izgradite najdominantniju teritoriju i pobedite!

Sadržaj: 40 pločica L oblika, 1 pločica I oblika, torbica, pravila igre.
Kreator: Annick Lobet