Sultaniya

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2-4

45 min

10+ god

Cena: 5 000 RSD

Postanite junak iz priča 1001 noći i izgradite neverovatnu palatu Sultanu. Pažljivo birajte delove palate poput minareta, očaravajućih kapija, visokih kula, prošaranih kupola i postaviti ih tako da se uklapaju vizuelno na vašu građevinu. Zaradite safire i njima platite pomoć Djinn-ova, moćnih magičnih bića koji će vam pomoći u izgradnji i sabotirati protivnike. Igrač koji bude igradio najlepšu palatu postaje veliki Vezir!
U ovoj igri, svako od igrača pokušava da napravi palatu uz pomoć pločica. Na početku igre, svako od igrača dobija svoju ploču, sa koje počinje da gradi palatu, i određen broj safira. Delovi palate se sastoje od pločica. Gomila pločica se nalazi na sredini stola i na početku igre se iz svake gomile otkrivaju po tri pločice. Igrači u svom potezu mogu ili da uzmu pločicu i odmah je nadograde na tablu ili uzmu dva safira.Ako uzmu pločicu moraju da je postave na određeno mesto na njihovoj ploči tako da se uklapa u dizajn (napr: stub na stub, deo vrata na deo vrata). Igrači uz pomoć safira mogu da preuzmu kontrolu nad Duhovima (Djinn-ovima) i oni daju posebne bonuse tom igraču. Igra se završava kada jedan igrač postavi petu pločicu na poslednji sprat palate. U zavisnosti od početne ploče, igrači dobijaju bodove za određene stvari poput, manjih kula, lukova iznad vrata, čuvara u palati, itd.