Axis & Allies WWI 1914

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2-5

60-180 min

12+ god

Cena: 10 500 RSD

Po prvi put igrači Axis & Allies-a se mogu okušati u borbama Prvog svetskog rata. Dobro poznata tema Axis & Allies adaptirana za borbu armijama iz 1914.
Igra daje igračima komandu nad 8 sila sveta. Centralne moći Nemačke, Austrougarske i Otomanskog carstva su u borbi protiv velike alijanse Francuske, Britanskog carstva, Ruskog carstva, Italije i SAD-a na mapi koja se prostire od Vašingtona do Bombaja. 22 nove jedinice su stvorene za ovu igru i igrače će oduševiti skulpture vozila kao dvokrilci.
Dok igraju igru igrači će brzo shvatiti da ovo nije Drugi svetski rat. Nema masivnih juriša preko kontinenta. Umesto toga postoji serija odlučne ofanzive kojoj se protive isto tako odlučne armije koje drže svoje linije odbrane. Igrači će brzo otkriti da svoje resurse ne mogu tako lako da troše, već da moraju da paze i smišljaju taktike kako će to da rade.