Power Grid (grčki)

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2-6

120 min

12+ god

Cena: 4 200 RSD

Vi ste u ulozi dobavljača električne energije koji pokušava da proširi svoju mrežu dostave po zemlji. Morate preduthitriti konkurenciju u spajanju gradova vašom električnom mrežom. Međutim, možete proizvesti samo onoliko struje, koliko kapaciteta ima vaša elektrana. Igrači se nameću za elekrtane putem licitacije, međutim bolje i jače elektrane postaju dostupne kako ih igrači kupuju. Da bi elektrane proizvele struju, potrebni su određeni resursi poput uglja, nafte, uranijuma itd.

Igrači su u ulozi vlasnika kompanije elektrodistribucije koja želi da proširi svoju mrežu dostave energije na tabli. Da bi ste uspeli u tome, u svakom potezu igrači imaju par koraka kroz koje prolaze. Da bi snabdeli energijom gradove, igrači u svakom potezu kupuju eletrane koje se nude na tržistu. Kroz sistem aukcije igrači se nadmeću za kupovinu elektrana. Svaka elektrana zahteva određenu vrstu resursa da bi proizvela struju, i prikazuje broj gradova koje moze da snabdeva. Igrači će takođe na tržištu resursa kupovati one koje su im potrebne za rad elektrane - ugalj, nafta, đubre i plutonijum. Kako igra bude napredovala, igrači ce kupovati bolje elektrane sa većim kapacitetom. Da bi ste proširili vašu mrežu, igrači moraju da plate izgradnju eletričnih puteva kroz gradove. Što imate više gradova u vašoj mreži da snabdevate energijom, više novca ćete dobijati na kraju svake runde. Igra se završava kada jedan igrač uspe da doda 17-i grad svojoj mreži. Međutim, pobednik je igrač koji može da dostavi energiju u većini svojih gradova. Morate naci balans između kupovina elektrana, resursa i gradnje električne mreže da bi ste bili uspešni u ovoj odlišnoj igri.
Igra je jezicki nezavisna. Uz igru dobijate pravila na srpskom ili engleskom jeziku.

Predlažemo i ove igre