Sheriff of Nottingham 2nd Edition

Broj igrača

Trajanje partije

Uzrast

3-6 igrača

60 minuta

14+ godina

Cena: 6 500 RSD
Artikal se nalazi na ovim lokacijama: 
• Bulevar Despota Stefana 101 Lokal br. 2.
• Grčića Milenka 1

Hoće li trgovci dobiti svoju robu šerifa?

Rastuće tržište u Notingemu je ispunjeno robom iz celog kraljevstva. Veći deo robe je potpuno legalan, međutim, princ Džon želi da se osigura da se ne proda nijedan komad nelegalne robe. On zadužuje šerifa da prekontroliše torbe od trgovaca u potrazi za nelegalnom robom. Šerif je pronicljiv, ali nije gadljiv na podmićivanje, tako da se može srediti da skrene pogled u drugu stranu. Koji će trgovac na kraju imati najbolju robu i ostvariti najveći zaradu?

U društvenoj igri Sheriff of Nottingham (2nd Edition) igrači neizmenično imaju ulogu šerifa, tražeći nedozvoljenu robu, i trgovca koji pokušava da svoju tezgu napuni najboljom robom. Šerif može pregledati bilo koju torbu koju želi, ali mora biti oprezan, jer ako u torbi nema nićeg nedozvoljenog, šerif mora da plati odštetu. Ovo novo izdanje uključuje ažurirana pravila, novog šestog trgovca, crno tržište i šerifove zamenike.