Space Gate Odyssey

Broj igrača

Trajanje igre

Uzrast

2-4

90 minuta

12+ godina

Cena: 5 800 RSD

U ne toliko udaljenoj budućnosti u Galaksiji ne tako daleko...
Posle decenija dugog istraživanja i tehnološkog razvoja, ljudi su konačno spremni da napuste Zemlju. Naučnici su spazili planetarni sistem koji se sastoji od šest Exo-planeta, ali postoji samo jedan način da se stigne tamo: "Space Gates". Iz tehničkih razloga ove kapije se mogu napraviti samo u svemiru. Nekoliko Konfederacija je već lansiralo mesto za izgradnju stanice u orbitu, opremljeno Svemirskim Kapijama. Vođe Konfereracije pokušavaju da povuku veze u komandnoj stanici Odyssey-e kako bi poslali što je više moguće svojih naseljenika na novopronađene Exo-planetarne sisteme.

Vi ste vođa Konfederacije.Kao takvi zaduženi ste za upravljanje radovima na komandnoj stanici Odyssey-e, nadgledavanje Modula nove svemirske stanice kao i za organizaciju kretanja naseljenika kako na početku, u orbiti tako i kasnije na Exo-planetama.
Kada je peta Exo-planeta naseljena, svemirska stanica će biti teleportovana na Centralnu Exo-planetu. Nakon toga, najuticajnija Konfederacija će preuzeti kontrolu nad novim planetarnim sistemom od čega će zavisiti budućnost civilizacije.

Predlažemo i ove igre