Axis & Allies 1942 Second Edition

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2-5

90 min

12+ god

Cena: 8 400 RSD

Proleće 1942. ceo svet je u ratu. Pet ogromnih sila se takmiči za prevlast: Nemačka i Japan su se udružile protiv velikog udruženja Velike Britanije, Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Americkih Država.

Namenjeno za 2-5 igrača. Axis & Allies 1942 se odigrava kod istorijske oznake visokog vodostaja Axis expanzije. Kontrolišući jednu od Axis ili Ujedinjenih snaga, igrač komanduje kako sa snagom njegove vojske tako i sa ekonomijom tadašnjeg rata, sa šansom da se isplanira napad, da dovede red svojim silama u borbene teritorije , i reši konflikt. Pobeda ide onoj strani koja pokori svoje pobednike na borbenim poljima i oslobodili ili okupira glvane gradove sveta.

Druga edicija Axis & Allies : 1942 uvodi vecu tablu (40“x26“), promenu u postavljanju jedinica, 5 novih figura, i par izmena u pravilima kao sto su ta da je Honolulu sada jedan od gradova potrebnih za pobedu.