Axis & Allies Europe 1940 Second edition

Broj igrača

Trajanje Igre

Uzrast

2-5

120-240 min

12+ god

Cena: 11 000 RSD

Društvena igra se, kao što ime govori, dešava za vreme Drugog svetskog rata u Evropi. Sile osovine (Nemačka i Italija) pokušavaju da kontrolišu strateške gradove/teritorije da bi osigurale pobedu, dok saveznici (Velika Britanija, SAD, Francuska i Rusija) pokušavaju da spreče sile osovine da pobede.
Igra počinje u ranom periodu Drugog svetskog rata. SAD i Rusija su neutralne u konfliktu, dok se Nemačka i Italija bore protiv Velike Britanije i Farncuske za Evropu. Pošto igra počinje u “zoru“ rata, postoji mnogo odluka koje moraju biti donete, pogotovo za sile osovine. Crpljenje resursa za invaziju Francuske, borba sa britanskom mornaricom, osiguravanje položaja na Mediteranu i severu Afrike i pitanje kada napasti Rusiju. Saveznici, takođe, imaju težak izbor - kako najbolje utrošiti resurse i kupiti vreme dok SAD ne uđu u rat.